contents

Өвчтөн төвтэй эмнэлэг шилдэг эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлнэ

Contact US

  • Самсунг Эрүүл мэндийн төв 82 - 1599 - 3114
  • Internation Health Services 82 - 2 - 3410 - 0200

Байрлал

Самсунг Эрүүл мэндийн төв(06351) 81 ИРВОН,
ГАНГНАМ-ГУ, СӨҮЛ